4

ARILD STEIN THORSEN

Stilling: . Fødselsår: 1945 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EGERSUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste