1

ALF MARTIN JOHNSEN

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LILLEHAMMER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste