8

RAGNHILD LØVER

Stilling: . Fødselsår: 1945 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SILJAN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Åpen og inkluderende møteplass.
Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Andre kandidater på samme liste

1
BRYNJAR RISMYHR f. 1948 Snurråsen, Siljan
2
RAGNE FEEN RØNJOM f. 1953 Snurråsen, Siljan
3
EVA VELSTAD KJÆR f. 1971 Rustadveien, Siljan
4
ANN-KRISTIN LØVVIKEN KISTE f. 1977 Holte Skog, Siljan
5
WILLY SOLBERG f. 1953 Opdalsveien, Siljan
6
GRY OLAUSSEN f. 1946 N Hesterønningen, Siljan
7
KJELL MORTEN NYSTAD f. 1954 Austadveien, Siljan
9
HALVOR STAULEN f. 1953 Snurråsen, Siljan