8

RAGNHILD LØVER

Stilling: . Fødselsår: 1944 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SILJAN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Åpen og inkluderende møteplass.
Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

Andre kandidater på samme liste

1
BRYNJAR RISMYHR f. 1947 Snurråsen, Siljan
2
RAGNE FEEN RØNJOM f. 1952 Snurråsen, Siljan
3
EVA VELSTAD KJÆR f. 1970 Rustadveien, Siljan
4
ANN-KRISTIN LØVVIKEN KISTE f. 1976 Holte Skog, Siljan
5
WILLY SOLBERG f. 1952 Opdalsveien, Siljan
6
GRY OLAUSSEN f. 1945 N Hesterønningen, Siljan
7
KJELL MORTEN NYSTAD f. 1953 Austadveien, Siljan
9
HALVOR STAULEN f. 1952 Snurråsen, Siljan