9

ELSE DAGHILD ENGELSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LARDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste