5

BJØRG EVA SEVATDAL

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Soknerådsvalet i HITTERDALEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste

1
INGER LISE TELLEBON f. 1971 Tørresvollveien 67
2
SVEIN ARNE KJELSBERG f. 1955 Harsjøveien 56
3
OLE ERIK NILSGÅRD FERAGEN f. 1990 Harsjøveien 23
4
ELI HÅNES f. 1955 Brekkveien 1698
6
GEIR ARNE SAKRISVOLL f. 1968 Tørresvollveien 75
7
RUNE LANGEN f. 1961 Brekkveien 1721
8
ØYSTEIN KOJEDAL f. 1983 Brekkveien 1154
9
EVA ØSTBY f. 1956 Strømmeliveien 14