11

JETTE THORUP RUDSHAGEN

Stilling: . Fødselsår: 1943 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LILLEHAMMER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste