2

LINDA PETRINE VADSETH

Stilling: . Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i OTTERØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste