3

VIGDIS OLSSON

Stilling: . Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i OTTERØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste