3

VIGDIS OLSSON

Stilling: . Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i OTTERØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste