10

LINDA AGLEN

Stilling: . Fødselsår: 1980 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i OTTERØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste