12

ELISABETH RICHARDSEN KALLINEN

Stilling: Kirketrjener. Fødselsår: 1983 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i PAULUS OG SOFIENBERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2005 - 2007
Grafisk designer

2009 - 2011
Fotograf

Verv i kirkelig sammenheng

2016 -
Frivillig ved kirkens SOS

2018 - 2019
Frivillighetskoordinator Åpen kirke, Paulus

Verv i offentlig sammenheng

2018 -
Styremdedlem Norges Aikidoforbund

2018 -
Styremedlem fleridrettsforbundet/Kampsportforbundet

Satsningsområder

  • Ivaretagelse av Paulus kirke som kulturhistorisk bygning
  • Inkludering og fellesskap, kirken skal være åpen for alle.
  • Lavterskeltilbud for de som er ensomme./samtalegrupper – kirken skal være et
  • mulig sted å henvende seg hvis livet blir tøft.
  • Lokalkirke til folket uavhengig av tro/legning, samt synliggjøring av kirken.

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN SKJØTSKIFT f. 1991, Konsulent/info.medarb.
2
ODDRUN REMVIK f. 1953, Pensjonist
3
HELGE GJERTVEIT f. 1979, Konsulent
4
MARIT BYFUGLIEN f. 1972, Daglig leder
6
ODDVAR KOLSET f. 1955, IT-konsulent
7
JAN BENGT SOLBERG f. 1965, Psykiatrisk Sykepleier
8
HELGE JORDHEIM f. 1973, Professor i kulturhistori
9
ANDREAS KOSCHINSKI KVISGAARD f. 1995, Skuespiller
10
EVA ANNIE BJØRGEN f. 1969, Seniorrådgiver
13
KNUT ANDERS SØRUM f. 1978, Musiker/Sanger
14
MARIA JANNIE HENNINGSEN f. 1987, Rådgiver i staten