3

ANITA ROSA SKANSEN KROGH

Stilling: . Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRE ÅL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste