6

CARINA GJELSVIK

Stilling: . Fødselsår: 1986 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRE ÅL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste