1

UNN LINE MIDTTUN

Stilling: . Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TORSHOV OG LILLEBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1971 - 1976
Stavanger sosialkontor

1977 - 1985
Sosialsjef i Bjerkreim

1985 - 1988
Administrasjonssjef i Stavanger kommune

1988 - 2011
Personalsjef i Hå kommune

2011 -
Pensjonist

Verv i kirkelig sammenheng

Leder i Bjerkreim Indremisjon

Leder i diakoniutvalget i Bjerkreim

Leder i Ryfylke og Jæren Indremisjon

2008 - 2011
Leder for G2

2015 - 2019
Medlem og leder i MR i Torshov og Lilleborg menighet

Verv i offentlig sammenheng

1972 - 1976
Styret i NOSO

1978 - 2002
KFUK leder i Bjerkreim

1980 - 1988
Fylkesnemd for sosialsaker

2015 - 2017
Styremedlem og leder i sameiet

Satsningsområder

  • Langsiktig planlegging av menighetens arbeid.
  • Trosopplæring blandt døpte 0-18 år. Deltakels og tilhørighet
  • Gudstjenester, tilhørighet, åndelig vekst og modning.
  • Gudstjenester, Musikalsk faglig høgt nivå
  • Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)

Andre kandidater på samme liste