6

BODIL TVEIT

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TORSHOV OG LILLEBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

VID Vitenskaplig Høgskole, ansatt

- 1988
Sykepleie

- 2000
Helsefag

- 2008
Profesjonsstudier

Verv i kirkelig sammenheng

1998 - 2002
Diakoniutvalget i Torshov menighet

Verv i offentlig sammenheng

2013 - 2015
Styremedlem Diakonhjemmets høgskole

2015 - 2018
Styremedlem VID Vitenskaplig høgskole

Satsningsområder

  • Kirken som felllesskap
  • Diakonalt arbeid
  • Internasjonal solidaritet
  • Miljø

Andre kandidater på samme liste