7

ELISABETH RINGDAL

Stilling: . Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TORSHOV OG LILLEBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1999 - 2008
Lektor

2008 - 2009
Forlagsredaktør

2009 - 2016
Studieleder

2016 -
Assisterende rektor

2016 - 2018
Master i skoleledelse og skoleutvikling

Verv i kirkelig sammenheng

1993 - 1999
Kirkevert, tekstleser, medliturg m.m. Studentmenigheten

1994 - 1996
Leder menighetsråd for studentmenigheten i Oslo

2012 -
Kirkevert, tekstleser, medliturg ved nattverd

2019 -
Kirketjenervikar

Verv i offentlig sammenheng

1997 - 1998
Redaktør Studenttidsskriftet Bøygen

2004 - 2006
Nestleder Landslaget for norskundervisning

2012 - 2018
Medlem av FAU, Lilleborg skole

Satsningsområder

  • Gudstjenestefellesskapet som kjernen i vår levende menighet
  • Frivillighet-å engasjere og inkludere gjennom deltakelse

Andre kandidater på samme liste