12

LIV ARNHILD ROMSAAS

Stilling: . Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TORSHOV OG LILLEBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2002 - 2010
Menighetsprest og døvekapellan ulike steder, Oslo bispedømme

2010 - 2014
Regionkonsulent for Oslo, Asker og Bærum i Kirkens Nødhjelp

2014 -
Studentprest, Lovisenberg diakonale høgskole

2015 - 2016
Pastoral-klinisk utdanning ved Ahus og Menighetsfakultet

2016 - 2019
Arbeidsveilederutdanning ved Teologisk fakultet UiO

Verv i kirkelig sammenheng

2009 - 2009
Med i trosopplæringsutvalget i Torshov menighet

2012 - 2014
Mentor for menighetene i Gamle Oslo, trosopplæringsplanen

2017 - 2018
Med i organisasjonskomiteen for

2019 -
Styremedlem i Norsk kvinnelig teologforening

Verv i offentlig sammenheng

2008 - 2012
Klassekontakt og FAU Lilleborg skole hvorav 3 år som leder

2009 - 2015
Styremdl. samt 1år styreleder, borettslaget Torshovkvartal 7

2014 - 2018
Fotballtrener og lagleder for Skeid årgang G2009

2017 -
Kontrollkomiteen i Nedre Romerike Cheerleadingklubb Tigers

Satsningsområder

  • At kirka oppleves relevant,integrert og naturlig i lokalsamf
  • Diakonalt arbeid
  • Trosopplæring blant døpte mellom 0-18 år
  • Livsynsdialogisk arbeid
  • Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Andre kandidater på samme liste