7

JAHN SVERRE JENSEN

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOLSØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Arbeide for at vi skal være en inkluderende menighet
  • Sang, musikk og liturgi i gudstjenesten
  • At kirken og kirkesenteret skal være et godt sted å være

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? (Max 50 ord)
I utgangspunktet hadde jeg ønsket at yngre folk skulle stille til valg. Når det er sagt så ønsker jeg å bidra til at vi kan være en inkluderende menighet, med tilbud til alle aldersgrupper, spesielt barn og unge. 
2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? (Max 50 ord)
Mitt nærmeste anliggende er nok sangen, musikken og liturgien i Gudstjeneste og konserter. Dessuten ønsker jeg at både kirka og ikke minst vårt flotte kirkesenter må være steder hvor både ”urbefolkningen” og nyinnflyttere finner det godt å være.

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN TVEIKRA AARØ f. 1964 6419 Molde
2
BENGT EINAR ANDRESEN f. 1957 6421 Molde
3
INGUNN FLATAKER f. 1955 6421 Molde
4
HARALD HEIENE f. 1963 6421 Molde
5
ELI MARGRETHE HOLMEM f. 1952 6421 Molde
6
ANETTE HOÅS f. 1980 6421 Molde
8
MAX INGAR MØRK f. 1957 6429 Molde
9
GERD NESDAL f. 1956 6421 Molde
10
Anette Carita Stranden f. 1971 6416 Molde
11
MARIT OLINE HOVDE SYLTEBØ f. 1955 Bolsøy