8

MAX INGAR MØRK

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOLSØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Skape et inkluderende fellesskap med evangeliet for alle
  • Gjøre kirkesenteret til et møtepunkt og et kraftsenter

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? (Max 50 ord)

Troen er en grunnstein i mitt liv, og jeg ønsker å være med på å virkeliggjøre Bolsøy menighets visjon om å skape et inkluderende fellesskap med evangeliet til alle. Menighetsrådet er et av de viktige arbeidsredskapene for å realisere denne visjonen, sammen med ansatte og frivillige medarbeidere.  

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? (Max 50 ord)

I siste periode var vi så heldige å få realisert det nye kirkesenteret på Røbekk. Det er både en gave og en oppgave å forvalte bygget slik at det kan bli det møtepunktet og kraftsenteret i menigheten som vi ønsker, med et mangfold av aktiviteter til glede for alle aldersgrupper.

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN TVEIKRA AARØ f. 1961 6419 Molde
2
BENGT EINAR ANDRESEN f. 1954 6421 Molde
3
INGUNN FLATAKER f. 1952 6421 Molde
4
HARALD HEIENE f. 1960 6421 Molde
5
ELI MARGRETHE HOLMEM f. 1949 6421 Molde
6
ANETTE HOÅS f. 1977 6421 Molde
7
JAHN SVERRE JENSEN f. 1948 6421
9
GERD NESDAL f. 1953 6421 Molde
10
Anette Carita Stranden f. 1968 6416 Molde
11
MARIT OLINE HOVDE SYLTEBØ f. 1952 Bolsøy