7

KÅRE FRODE HØYHEIM

Stilling: . Fødselsår: 1975 Kandidat ved Soknerådsvalet i DALE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste

1
JOHANNES ØYGARDEN f. 1956 Høyheimsvik
2
NINA KARIN LERUM f. 1988 Luster
3
JAN HENRY TVERBERG f. 1968 Luster
4
GEIR MORTEN BRUN f. 1973 Høyheimsvik
5
ANNE SOLBERG VERLO f. 1982 Luster
6
LIV JOHANNA ELLINGSETH f. 1966 Luster
8
GEIR MAGNE ØDEGÅRD f. 1969 Luster
9
TOR MAGNE KVAMSDAL f. 1981 Luster
10
11
GRO KVAM FJØSNE f. 1959 Luster
12
KJETIL HOVLAND f. 1969 Luster
13
MONA BEATHE LISTOU f. 1967 Luster
14
KJELL ARNE ALME f. 1968 Luster
15
ATLE ØDEGÅRD f. 1986 Luster
16
MARIANNE HAUGLUM f. 1967 Luster
17
OLE FUHR f. 1961 Luster