10

ELISABETH BONDEVIK ORRESTAD

Stilling: . Fødselsår: 1981 Kandidat ved Soknerådsvalet i DALE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidatar på same liste

1
JOHANNES ØYGARDEN f. 1955 Høyheimsvik
2
NINA KARIN LERUM f. 1987 Luster
3
JAN HENRY TVERBERG f. 1967 Luster
4
GEIR MORTEN BRUN f. 1972 Høyheimsvik
5
ANNE SOLBERG VERLO f. 1981 Luster
6
LIV JOHANNA ELLINGSETH f. 1965 Luster
7
KÅRE FRODE HØYHEIM f. 1974 Luster
8
GEIR MAGNE ØDEGÅRD f. 1968 Luster
9
TOR MAGNE KVAMSDAL f. 1980 Luster
11
GRO KVAM FJØSNE f. 1958 Luster
12
KJETIL HOVLAND f. 1968 Luster
13
MONA BEATHE LISTOU f. 1966 Luster
14
KJELL ARNE ALME f. 1967 Luster
15
ATLE ØDEGÅRD f. 1985 Luster
16
MARIANNE HAUGLUM f. 1966 Luster
17
OLE FUHR f. 1960 Luster