1

REIDAR ANDESTAD

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Åpen folkekirke
  • Kulturkirke, troskirke og samlngssted
  • Interkulturelt arbeid
  • At kirken skal ha en samfunnsetisk rolle
  • Klimeutfordring og miljøproblem

Utfyllende presentasjon

1. Hvorfor har du sagt ja til å stille til menighetsrådsvalget 2019?
-	Jeg er opptatt av å bidra til en åpen folkekirke med et bredt og godt tilbud til interesserte.  Både som kulturkirke for alle, troskirke for de som vil og som samlingssted ved livets store hendelser som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse, har kirken en viktig funksjon for de fleste.  Dette vil jeg gjerne være med på å videreutvikle og fornye. Kirken må også bli bedre på informasjon.
2. Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg mest? 
-	Jeg er så heldig at jeg har i flere år gjennom KIA, Kristen Interkulturelt Arbeid, har fått jobbe med integrering og flyktninger i Molde.   Vi har fått ha Internasjonal Kafe og Middag på Tvers i hensiktsmessige lokaler i Domkirkekjelleren.  Jeg er særlig opptatt av å videreføre dette og annet internasjonalt arbeid i kirken.  Ellers er jeg opptatt av at kirken skal ha en samfunnsetisk rolle og våge å stå opp mot sosial og menneskelig urettferdighet og diskriminering og delta i arbeidet med klimautfordringer og miljøproblem.

Andre kandidater på samme liste