3

RAGNHILD BAUER LINDØY

Stilling: . Fødselsår: 1980 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • At barn skal trives i kirken og få hjelp til å utvikle troen
  • At mennesker i alle livsfaser skal bli inkludert

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? 
-	Har sagt ja fordi eg er glad i kyrkja og gjerne vil bidra. Har ofte vore engasjert i kyrkja der eg har budd, på ulike måtar. Synst det er spanande å få delta i avgjersler og vere med og påverke i kyrkja eg ofte går i.


2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
-	Som småbarnsmor er eg særleg opptatt av at barna skal trivast i kyrkja og få hjelp til å utvikle ei tru der. Elles har eg eit engasjement for at menneske i ulike livsfasar og -situasjonar framleis skal bli inkludert og oppleve kyrkja som relevant

Andre kandidater på samme liste