4

BENTE IVERSEN FOSEIDE

Stilling: . Fødselsår: 1984 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Trosopplæringsarbeidet
  • Misjon
  • Grønn menighet

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? 
-	Jeg ønsker å bidra i arbeidet til menigheten og kirka mi. Jeg ønsker at Molde domkirke skal fortsette å være ei kirke som setter barn og unge i fokus, og lar de få en plass i gudstjenesta og felleskapet. Jeg ønsker at flere skal identifisere seg med kirka og se på den som sin menighet.

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
-	 Jeg er opptatt av trosopplæringsarbeidet for barn og unge, og at alle som går i kirka skal få et naturlig forhold til misjon. Det er ikke bare noe som skjer langt hjemmefra, men noe som er en del av det kristne verdensvide fellesskapet barna døpes inn i. Og så ønsker jeg at kirka skal fortsette å være en grønn menighet og stå i bresjen for det grønne skiftet.

Andre kandidater på samme liste