5

ARILD KIRKELAND

Stilling: . Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Kirken skal være en plass for alle

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019?
-	Jeg jobber til daglig mye i kirkene i området og er glad i kirka. Derfor var det en ære for meg å bli spurt om å stille til valg til menighetsrådet.

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet engasjerer deg mest?
-	Jeg er opptatt av helheten og at kirken skal være en plass for alle. Den skal være folkekirke der alle skal kunne kjenne seg hjemme.

Andre kandidater på samme liste