6

MARGARET SIVERTSEN MØRK

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Gjøre gudstjenesten akutell
  • Lytte til og engasjere ungdom

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? 
-	Fordi jeg er glad i kirken og ønsker å være med å jobbe for at kirken skal være et sted der alle kan kjenne at de «har et hjem i Guds kirke på jorden».

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
-	Verden er stadig i utvikling. Kirken må derfor til enhver tid spørre seg hvordan den best kan være kirke i sin tid. Jeg er derfor opptatt av at gudstjenesten skal oppleves aktuell og møte mennesker der de er.  Videre at kirken lytter til og engasjerer ungdom, slik at de finner sin plass i menigheten.

Andre kandidater på samme liste