8

OLAF KOLFLÅTH

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Gudstjenesten
  • Senke dørterskelen for å komme til kirken
  • Diakoni

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? 
-	Kirka og troa betyr mye for meg personlig.  Jeg går til kirke så ofte det er anledning og er frivillig i menigheten.  Jeg stiller fordi jeg ønsker å være mer involvert.  Spesielt jobbe for dem som har en lengsel til deltagelse i menigheten, men føler at dørterskelen er for høy.

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
-	Gudstjenesten er viktig i arbeidet, der møter vi folket i forskjellige anledninger og livsfaser.  Hvordan når vi de som oppsøker oss i kirken.  Ønsker derfor gjerne å være med i det diakonale arbeidet.

Andre kandidater på samme liste