9

Linn Kari Bruun

Stilling: . Fødselsår: 1990 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Styrke fellesskapsfølelsen i kirken
  • Raus, varm og inkluderende menighet
  • Få flere unge voksne til gudstjeneste

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019?
-	Jeg ønsker å påvirke hvilke fokusområder som satses på i Molde domkirke. Som fast kirkegjenger i domkirken og sanger i Molde domkantori,  ønsker jeg at flere skal oppleve kirken som et godt sted å være. Jeg ønsker å fremme fokuset på nestekjærlighet i praksis, slik Jesus lærte oss. 
-	

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
-	Jeg brenner spesielt for at felleskapsfølelsen styrkes i kirken; at alle opplever seg sett og som en del av en raus, varm og inkluderende menighet .
Jeg ønsker at flere unge voksne kommer på gudstjenestene og at Molde domkirke blir et sted hvor flere kan finne tilhørighet og fred.

Andre kandidater på samme liste