11

ANITA DALMO MOLTUBAK

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Sammen i tro, håp og kjærlighet
  • Inkluderende gudstjenester
  • Trosopplæringstilbudene i menigheten

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? 
-	Jeg synes de to periodene jeg til nå har vært med i menighetsrådet har vært spennende og givende. Jeg stiller meg til disposisjon for å fortsette å bidra, også til kontinuitet i et nytt råd.

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
-	Jeg er opptatt av at menighetens visjon «Sammen i tro, håp og kjærlighet" skal prege all aktivitet i menigheten.
-	Jeg har et spesielt ønske om at gudstjenestene skal oppleves mest mulig inkluderende for alle som kommer.
-	Jeg ønsker også å bidra til at enda flere skal få øynene opp for alle de gode trosopplæringstilbudene  menigheten har for barn og ungdom, og nyttiggjøre seg disse.

Andre kandidater på samme liste