14

HEIDI ELNES

Stilling: . Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i MOLDE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Gudstjenesten som samlende fellesskap
  • Barne- og ungdomsarbeid

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? 
-	Jeg er glad i - og kjenner tilhørighet til Molde menighet, og tenker at det er naturlig å ta ansvar ved å stille meg disponibel for oppgaver i menighetsrådet. 


2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
-	Molde menighet har et mangfoldig menighetsarbeid, med formidling og fellesskap for mange. Jeg setter stor pris på gudstjenesten som et samlende fellesskap og tenker at det er viktig å opprettholde og videreutvikle dette inn i vår tid.  Samtidig som det satses videre på et godt barne- og ungdomsarbeid.

Andre kandidater på samme liste