1

MAY-BRITT LUND BORGEN

Stilling: Jordmor. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKIPTVET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Jordmor

Verv i kirkelig sammenheng

Engasjert i kor

Frivillig leder i barne- og ungdomsarbeid gjennom flere år

2015 - 2019
Skiptvet menighetsråd, medlem/leder

Satsningsområder

  • Ønsker å bidra til at menigheten er inkluderende, og et sted hvor alle kan føle
  • seg hjemme. Ønsker å bidra til et spesielt fokus på barn og unge.

Andre kandidater på samme liste

2
ØISTEIN SVAE f. 1950, Pensjonist
3
JANNE ØVERLAND SØBY f. 1993, Bonde
4
ROGER NANDRUP PETTERSEN f. 1964, Daglig leder
5
GRO ELISABETH WALBERG f. 1959, Seksjonsleder
6
HANS OLAF AAMODT f. 1954, Pensjonist
7
EINAR TJELLE f. 1967, Ass. generalsekretær
8
THOR ANDERS SMITH HOEN f. 1963, Advokat / gårdbruker
9
TORIL ANITA KARLSEN f. 1947, Pensjonist
10
ARNE CHRISTIAN CHRISTIANSEN f. 1948, Pensjonist
11
EVA-LISBETH MØRK f. 1953, Pensjonist