3

JANNE ØVERLAND SØBY

Stilling: Bonde. Fødselsår: 1993 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKIPTVET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Bonde

Verv i kirkelig sammenheng

Deltatt aktivt i ulike lag, foreninger og kor i kirken

Frivillig leder i barne- og ungdomsarbeid, bl.a KRIK

2015 - 2019
Skiptvet menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Erfaring fra styre i skolelag

Satsningsområder

  • For meg er det kristne fellesskapet det viktigste. Jeg ønsker at menighetsrådet/
  • fellesrådet skal arbeide for en kirke hvor alle kan føle tilhørighet, og en
  • kirke hvor man kan vokse i troen på Jesus.

Andre kandidater på samme liste

1
MAY-BRITT LUND BORGEN f. 1963, Jordmor
2
ØISTEIN SVAE f. 1950, Pensjonist
4
ROGER NANDRUP PETTERSEN f. 1964, Daglig leder
5
GRO ELISABETH WALBERG f. 1959, Seksjonsleder
6
HANS OLAF AAMODT f. 1954, Pensjonist
7
EINAR TJELLE f. 1967, Ass. generalsekretær
8
THOR ANDERS SMITH HOEN f. 1963, Advokat / gårdbruker
9
TORIL ANITA KARLSEN f. 1947, Pensjonist
10
ARNE CHRISTIAN CHRISTIANSEN f. 1948, Pensjonist
11
EVA-LISBETH MØRK f. 1953, Pensjonist