7

EINAR TJELLE

Stilling: Ass. generalsekretær. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKIPTVET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Ulik jobberfaring i Den norke kirke og Kirkens Nødhjelp

Verv i kirkelig sammenheng

Frivillig medarbeider / leder i barne- og ungdomsarbeidet i

Skiptvet, bl.a. Vepsebolet og KRIK

Satsningsområder

  • Av flere viktige ting ønsker jeg blant annet å jobbe for at Skiptvet menighet:
  • - Ser seg selv som en del av en verdensvid kirke med inspirasjon og ansvar.
  • - Har tilbud til "unge voksne" ("late night service", intimkonserter og gjester)
  • - Tar ansvar som grønn menighet, og bidrar også fra kirkens side i
  • bærekraftsmålene lokalt

Andre kandidater på samme liste

1
MAY-BRITT LUND BORGEN f. 1963, Jordmor
2
ØISTEIN SVAE f. 1950, Pensjonist
3
JANNE ØVERLAND SØBY f. 1993, Bonde
4
ROGER NANDRUP PETTERSEN f. 1964, Daglig leder
5
GRO ELISABETH WALBERG f. 1959, Seksjonsleder
6
HANS OLAF AAMODT f. 1954, Pensjonist
8
THOR ANDERS SMITH HOEN f. 1963, Advokat / gårdbruker
9
TORIL ANITA KARLSEN f. 1947, Pensjonist
10
ARNE CHRISTIAN CHRISTIANSEN f. 1948, Pensjonist
11
EVA-LISBETH MØRK f. 1953, Pensjonist