8

THOR ANDERS SMITH HOEN

Stilling: Advokat / gårdbruker. Fødselsår: 1963 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKIPTVET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Advokat

Gårdbruker

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2015
Skiptvet menighetsråd

2011 - 2019
Kirkevert i Skiptvet Kirke

Satsningsområder

  • Gudstjenesten er - og forblir - menighetens viktigste samlingspunkt, og det er
  • viktig med rammer som gjør at stadig flere føler seg hjemme her.
  • Synliggjøring av kirkens rolle i lokalsamfunnet bør intensiveres - særlig i en
  • tid med løsere tilknytning til staten.

Andre kandidater på samme liste

1
MAY-BRITT LUND BORGEN f. 1963, Jordmor
2
ØISTEIN SVAE f. 1950, Pensjonist
3
JANNE ØVERLAND SØBY f. 1993, Bonde
4
ROGER NANDRUP PETTERSEN f. 1964, Daglig leder
5
GRO ELISABETH WALBERG f. 1959, Seksjonsleder
6
HANS OLAF AAMODT f. 1954, Pensjonist
7
EINAR TJELLE f. 1967, Ass. generalsekretær
9
TORIL ANITA KARLSEN f. 1947, Pensjonist
10
ARNE CHRISTIAN CHRISTIANSEN f. 1948, Pensjonist
11
EVA-LISBETH MØRK f. 1953, Pensjonist