9

TORIL ANITA KARLSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKIPTVET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Trygdesjef gjennom 23 år

Verv i kirkelig sammenheng

Styremedlem i Skiptvet Misjonshus

Styremedlem i søndagsskolen

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem i FAU og Meieribyen Vel

Styremedlem i Skiptvet sang- og musikkråd

Satsningsområder

  • Bidra til å skape meningsfulle tilbud til barn og unge.
  • Bidra til engasjement rundt frivillighet og dugnad.
  • Vedlikehold av kirken og kirkegården - jeg har lært mye om dette gjennom min
  • manns jobb som kirketjener i 39 år.

Andre kandidater på samme liste

1
MAY-BRITT LUND BORGEN f. 1962, Jordmor
2
ØISTEIN SVAE f. 1949, Pensjonist
3
JANNE ØVERLAND SØBY f. 1992, Bonde
4
ROGER NANDRUP PETTERSEN f. 1963, Daglig leder
5
GRO ELISABETH WALBERG f. 1958, Seksjonsleder
6
HANS OLAF AAMODT f. 1953, Pensjonist
7
EINAR TJELLE f. 1966, Ass. generalsekretær
8
THOR ANDERS SMITH HOEN f. 1962, Advokat / gårdbruker
10
ARNE CHRISTIAN CHRISTIANSEN f. 1947, Pensjonist
11
EVA-LISBETH MØRK f. 1952, Pensjonist