10

ARNE CHRISTIAN CHRISTIANSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SKIPTVET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Jobbet om landbruksrådgiver i Skiptvet kommune i 40 år

Jobbet som kornbonde

Verv i offentlig sammenheng

Aktiv som frivillig innen fotball, 4H og folkedans

Satsningsområder

  • Kirken har i alle år hatt en grunnleggende plass i livet mitt.
  • Ønsker å jobbe for en inkluderende kirke som er åpen for alle.
  • Opptatt av å bidra til å bevare kirkebyggene og kirkegården.

Andre kandidater på samme liste

1
MAY-BRITT LUND BORGEN f. 1962, Jordmor
2
ØISTEIN SVAE f. 1949, Pensjonist
3
JANNE ØVERLAND SØBY f. 1992, Bonde
4
ROGER NANDRUP PETTERSEN f. 1963, Daglig leder
5
GRO ELISABETH WALBERG f. 1958, Seksjonsleder
6
HANS OLAF AAMODT f. 1953, Pensjonist
7
EINAR TJELLE f. 1966, Ass. generalsekretær
8
THOR ANDERS SMITH HOEN f. 1962, Advokat / gårdbruker
9
TORIL ANITA KARLSEN f. 1946, Pensjonist
11
EVA-LISBETH MØRK f. 1952, Pensjonist