1

TOR JOHNSEN

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KJOSE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste