GURI RØROSGAARD HAALAND

Stilling: Lege/BU-psykiater. Fødselsår: 1952 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i STORETVEIT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Konfirmert i Årstad kirke. Jeg har nylig flyttet til Storetveit menighet, men var speider i Storetveit 1 som barn. Jeg har også barn og barnebarn som er konfirmert/døpt her.

Jeg tenker jeg kan bidra med min lange erfaring med mennesker i ulike aldersgrupper og situasjoner. Jeg synes det er vanskelig å velge en hjertesak, men opplever å kunne slutte meg til menighetens visjon: "Et levende og inkluderende fellesskap som gjenspeiler Guds kjærlighet". 

Jeg mener kirken bør være inkluderende, men samtidig tydelig på retning. De valg den enkelte gjør i forhold til etiske utfordringer vi utsettes for gjennom livet, må imidlertid tas av det enkelte menneske selv.

Andre kandidater på samme liste

TONE LAUVÅS f. 1968, Spes.sykepleier/HMS-leder Nattlandslia
ANETTE CHRISTINE ISDAHL KROHN-HANSEN f. 1967, Helsesykepleier Wergelandsalléen
1
PER KRISTIAN ERDAL f. 1961, Spesialrådgiver Ny-Paradis
2
AGNETHE MOHN f. 1948, Pensjonert lærer Stabburvegen
3
JOHN KRISTIAN GRAMSTAD ROLFSNES f. 1961, Sykehusprest Grønnestølsveien
4
OLE HIERONYMUS MEYER f. 1960, Ingeniør Conrad Mohrs veg
5
FRIEDE ANDERSEN f. 1965, Biolog/seksjonssjef Ny-Paradis