ANETTE CHRISTINE ISDAHL KROHN-HANSEN

Stilling: Helsesykepleier. Fødselsår: 1967 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i STORETVEIT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg er helsesykepleier/ helsesøster med videre kompetanse innen veiledning og familieterapi fra UIB. Jeg har et nært forhold til Storetveit kirke og menighet hvor jeg også er konfirmert, har giftet meg og døpt mine fire jenter . 
Jeg er oppvokst i kirkevegen og har flere kjente i menigheten. 

Jeg giftet meg der og har døpt mine 4 jenter der. Disse er igjen konfirmert her, har døpt sine barn her og er aktive med blant annet orgelspill og sang.

Jeg har vokst opp i miljøet i kirken og kor, og vært aktiv som medleder  i barnekoret og ungdomskoret. 

Jeg ønsker kirken skal være tilgjengelig og være et tilbud for alle. 
Jeg håper vi i enda større grad kan åpne for å nå mennesker gjennom sang og musikk/ konserter i kirken.  Kanskje kan musikk i enda større grad implementeres i trosopplæringen?

Andre kandidater på samme liste

GURI RØROSGAARD HAALAND f. 1952, Lege/BU-psykiater Statsm. Michelsens veg
TONE LAUVÅS f. 1968, Spes.sykepleier/HMS-leder Nattlandslia
1
PER KRISTIAN ERDAL f. 1961, Spesialrådgiver Ny-Paradis
2
AGNETHE MOHN f. 1948, Pensjonert lærer Stabburvegen
3
JOHN KRISTIAN GRAMSTAD ROLFSNES f. 1961, Sykehusprest Grønnestølsveien
4
OLE HIERONYMUS MEYER f. 1960, Ingeniør Conrad Mohrs veg
5
FRIEDE ANDERSEN f. 1965, Biolog/seksjonssjef Ny-Paradis