4

TONE JØNDAHL

Stilling: Adjunkt. Fødselsår: 1985 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STAVERN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2010 - 2014
Grunnskolelærerutdanning 1-7. Traineemodell

Satsningsområder

  • Barn og unge
  • Frivillig arbeid
  • Kirken som samlingspunkt
  • Miljø og rettferdighet
  • Nærmiljø

Andre kandidater på samme liste

1
MARIT AGNETE STRØMNÆS f. 1951, Pensjonist
2
TOR HANSTEEN NORDAL f. 1950, Pensjonist
3
GRETHA LEVIE SELJESÆTER MOEN f. 1955, Pensjonist
5
MARIANNE TORP f. 1958, Pensjonist
6
STIG OLAV SKEIE f. 1965, Industridesigner MND
7
HANS MARTIN MAYERHÖFER STADHEIM f. 1967, Skoreparatør
8
HEGE HANSEN f. 1974, Pedagogisk leder