6

STIG OLAV SKEIE

Stilling: Industridesigner MND. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i STAVERN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1982 - 1985
Bil- og motoringeniør/NKI's Tekniske skole, Ingeniørhøgskole

1985 - 1989
Industridesigner/Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo, AHO

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2019
Larvik kirkelige fellesråd

2011 - 2019
Stavern menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

1995 - 1998
Styremedlem og formann i Norske Industridesignere

Satsningsområder

  • Åpen og inkluderende folkekirke
  • Bevaring av Larviks eldre kirkebygg og spes. middelalderkirk
  • Musikk- og kulturaktiviteter
  • Barne- og ungdomsarbeid

Andre kandidater på samme liste

1
MARIT AGNETE STRØMNÆS f. 1951, Pensjonist
2
TOR HANSTEEN NORDAL f. 1950, Pensjonist
3
GRETHA LEVIE SELJESÆTER MOEN f. 1955, Pensjonist
4
TONE JØNDAHL f. 1985, Adjunkt
5
MARIANNE TORP f. 1958, Pensjonist
7
HANS MARTIN MAYERHÖFER STADHEIM f. 1967, Skoreparatør
8
HEGE HANSEN f. 1974, Pedagogisk leder