8

CHRISTINE SVALESTAD

Stilling: Automasjonsingeniør. Fødselsår: 1990 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SEM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Bachelor maritim elektro-automasjon

Flymekaniker, Luftforsvarets skolesenter Kjevik

Verv i kirkelig sammenheng

Mistrant / klokker i Sem kirke siden konfirmasjonstiden

Satsningsområder

  • Vedlikehold av kirkebygg samt tilhørende infrastruktur
  • Gjøre kirken til et møtested og samlingspunkt for lokalsamfunnet

Andre kandidater på samme liste

1
HARALD RUDLAND LARSEN f. 1958, Logistikkansvarlig
2
EGIL URSTEIN f. 1956, Eliektriker
3
ELSE MARIE FEVANG FARNES f. 1962, Hjelpepleier Barkåker
4
GEIR MORGAN BREIAN LANGØ f. 1967, Adjunkt
5
ASTRID TROLLSÅS f. 1958, Hjemmearbeidende
6
HENRY SMIDSRØD f. 1949, Pensjonist
7
GERD IREN TALA f. 1971, Gårdbruker
9
BERIT ELDEVIK f. 1949, Pensjonist
JO HEDBERG f. 1964, Daglig leder, Bønnelista