8

BERIT MOE

Stilling: . Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TANUM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1995 - 1997
Høgskolekandidat, Høyskolen i Vestfold

2009 -
Behandler i Enhet kortvarig psykisk helsehjelp, Sandefjord

2011 - 2013
Alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse, videreutd.

2016 - 2017
Sinnemestringsterapeut, Høgskolen Hamar

Verv i kirkelig sammenheng

1971 - 1974
Gunnamøte barneklubb, Heggen menighet, Geithus

1994 - 1995
Søndagsskole på tirsdag, Lysheim, Tanum menighet

2017 -
Kirkekaffe/kirkevert, Tanum menighet

Verv i offentlig sammenheng

1976 - 1977
Fylkeselevråd Buskerud, leder

1989 - 1996
ELF, fagforening, fylkesstyremedlem, Vestfold

1999 - 2004
Flyktningguidekafe, Larvik kommune + Røde Kors, styremedlem

2015 - 2019
Larvik Husflidslag, kasserer 3 år og leder 2 år

Satsningsområder

  • Flere kirkegjengere spesielt unge er noe jeg ønsker å jobbe
  • for. Synliggjøre kirka i enda større grad.

Andre kandidater på samme liste