1

CLAS HUSEBY

Stilling: Gartner, pensjonist. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TJØLLING SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1967 - 1969
Gjennestad gartnerskole

1998 - 2000
BI prosjektledelse/økonomi

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2015
1. varamedlem Tjølling menighetsråd

2015 - 2019
Medlem Tjølling menighetsråd

2015 - 2019
Tjølling menighetsråds repr. i Larvik kirkelige fellesråd

2018 - 2019
Leder Tjølling menighetsråd fra september

Verv i offentlig sammenheng

1995 - 1999
Kommunestyrerepresentant

1995 - 2019
Div. kommunale utvalg

Satsningsområder

  • Trivsel og mangfold i kirken og menigheten
  • Fellesskapsbygging
  • Barne og ungdomsarbeid

Andre kandidater på samme liste

2
INGER MARIE KLAASTAD HEINZER f. 1967, Hjelpepleier, assistent
3
HARALD WITTERSØ f. 1977, Technical Advisor Mech.
4
EILERT ANDRÈ KAUPANG f. 1976, Global prod. serv.manager
5
LIV MARIT SMEDSTAD f. 1959, Pensjonert lege
6
MARGRETHE HEM TOMBRE f. 1993, HMS rådgiver Stamina
7
KRISTIN EFTEDAL LARSEN f. 1995, Jobber i Color Line
8
LIVE MARI RØNNINGEN ØJERUD f. 1984, Fysioterapeut
9
ELISABETH RUTH FAGERHEIM f. 1945, Pensjonert adjunkt