2

BRIT LEHNE

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØSTRE HALSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste