1

INGJERD KARIN TØRRING

Stilling: Jurist. Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HAUKETO/PRINSDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

2
TORLEIF KOFOED MÅNSSON f. 1972, Bygningskonstruktør Hauketo
3
LARS ANDERS HÅKAN THYLÉN f. 1966, Biolog Toppåsen
4
HENRIETTE FELIX f. 1999, Lærling Prinsdal
5
DAG OSVALD MYHRE-NIELSEN f. 1952, Fakultetsdiriktør Prinsdal
6
PER FROGNER f. 1955, Seniorrådgiver Prinsdal
7
ATLE NÆSHEIM f. 1967, Lektor og fagkoordinator Prinsdal
8
ÅSE RAUAN f. 1963, Barnehagestyrer Hauketo