4

HENRIETTE FELIX

Stilling: Lærling. Fødselsår: 1999 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HAUKETO/PRINSDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD KARIN TØRRING f. 1952, Jurist Prinsdal
2
TORLEIF KOFOED MÅNSSON f. 1972, Bygningskonstruktør Hauketo
3
LARS ANDERS HÅKAN THYLÉN f. 1966, Biolog Toppåsen
5
DAG OSVALD MYHRE-NIELSEN f. 1952, Fakultetsdiriktør Prinsdal
6
PER FROGNER f. 1955, Seniorrådgiver Prinsdal
7
ATLE NÆSHEIM f. 1967, Lektor og fagkoordinator Prinsdal
8
ÅSE RAUAN f. 1963, Barnehagestyrer Hauketo