4

HENRIETTE FELIX

Stilling: Lærling. Fødselsår: 2000 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HAUKETO/PRINSDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
INGJERD KARIN TØRRING f. 1953, Jurist Prinsdal
2
TORLEIF KOFOED MÅNSSON f. 1973, Bygningskonstruktør Hauketo
3
LARS ANDERS HÅKAN THYLÉN f. 1967, Biolog Toppåsen
5
DAG OSVALD MYHRE-NIELSEN f. 1953, Fakultetsdiriktør Prinsdal
6
PER FROGNER f. 1956, Seniorrådgiver Prinsdal
7
ATLE NÆSHEIM f. 1968, Lektor og fagkoordinator Prinsdal
8
ÅSE RAUAN f. 1964, Barnehagestyrer Hauketo