1

SIGRID MARIE FANGEL

Stilling: Fysioterapeut. Fødselsår: 1962 Kandidat ved Soknerådsvalet i FITJAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Sakshandsamar på tildelingskontoret i Fitjar kommune.

Tilleggsutdanning innan helse- og omsorg.

Utdanna møbelsnikkar, bedriftsøkonom og fysioterapeut.

Verv i kyrkjeleg samanheng

Fire år som soknerådsmedlem, nestleiar og leiar.

Frivillig klokkar i Fitjar kyrkje.

Verv i Offentleg samanheng

Speidarleiar i KFUK/KFUM i meir enn 10 år.

Styremedlem i Slowfood Sunnhordland.

Styremedlem i Stiftinga Håkon den Gode.

Ulike andre tillitsverv i lag og organisasjonar.

Satsningsområde

  • Nær Kristus, nær menneske er kyrkjelyden sin visjon.
  • Eg ynskjer at alle skal ha ein plass i kyrkjelyden.
  • Kyrkjelyden bør ha eit særskilt fokus på dei som fell utanfor av ulike grunnar.
  • Soknerådet bør gjere arbeidet tydlegare ved å ha årshjul med aktivitetar.
  • Soknerådet bør ha god kontakt med alle nemnder og frivillige medarbeidarar.

Andre kandidatar på same liste

2
HÅKON RYDLAND SÆBØ f. 1978, Veterinær Øvrebygda
3
ANNE MARIE RØED f. 1950, Pensjonist Rimbareid
4
TOM RYDLAND f. 1968, Sivilagronom Vestbøstad
5
HILDA GLOPPEN f. 1950, Pensjonist Fitjar sentrum
6
HERMAN INGE AADLAND f. 1949, Pensjonist Fitjarstølane
7
WENCHE ANDERSEN HELLAND f. 1957, Førsteamanuensis/ logoped Dåfjorden
8
JOSTEIN SKRAM f. 1957, Skytebas Fitjargarden
9
MAGNOR TVERDERØY f. 1963, Arbeidsleiar Dåfjorden
10
KARIN MARIA KORSVIK f. 1943, Pensjonist Øvrebygda
11
SVEIN LUNDE f. 1956, Politi Vestbøstad
12
ÅSE RYGG HESKESTAD NØTTVEIT f. 1961, Landbruksrådgjevar Fitjarstølane