3

ANNE MARIE RØED

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Soknerådsvalet i FITJAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lektor i den vidaregåande skulen

Verv i kyrkjeleg samanheng

1981 - 1985
Soknerådsmedlem i fire år.

2011 - 2015
Soknerådsmedlem i fire år

Verv i Offentleg samanheng

Styremedlem, Lundeneset vidaregåande skule

Satsningsområde

  • Ta vare på overleveringa av den kristne kulturarven.
  • Gje rom for at enda fleire får lyst og høve til å engasjera seg i kyrkjelyden.
  • Undervisningskveldar, salmekveldar og open kyrkje for ei stille stund.
  • Gje rom for ulike utrykksformer t.d. innan musikk.
  • Arbeid blant barn og unge og ei god diakoniteneste i kyrkja.

Andre kandidatar på same liste

1
SIGRID MARIE FANGEL f. 1963, Fysioterapeut Osterneset
2
HÅKON RYDLAND SÆBØ f. 1979, Veterinær Øvrebygda
4
TOM RYDLAND f. 1969, Sivilagronom Vestbøstad
5
HILDA GLOPPEN f. 1951, Pensjonist Fitjar sentrum
6
HERMAN INGE AADLAND f. 1950, Pensjonist Fitjarstølane
7
WENCHE ANDERSEN HELLAND f. 1958, Førsteamanuensis/ logoped Dåfjorden
8
JOSTEIN SKRAM f. 1958, Skytebas Fitjargarden
9
MAGNOR TVERDERØY f. 1964, Arbeidsleiar Dåfjorden
10
KARIN MARIA KORSVIK f. 1944, Pensjonist Øvrebygda
11
SVEIN LUNDE f. 1957, Politi Vestbøstad
12
ÅSE RYGG HESKESTAD NØTTVEIT f. 1962, Landbruksrådgjevar Fitjarstølane