4

TOM RYDLAND

Stilling: Sivilagronom. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Soknerådsvalet i FITJAR SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kyrkjeleg samanheng

Delteke i ulike aktivitetar innafor barne- og ungdomsarbeid.

Har ikkje hatt tillitsverv i kyrkja tidlegare.

Vore med i song- og musikkaktivitetar i kyrkjelyden.

Verv i Offentleg samanheng

Ulike styre- og leiarverv innafor kulturlivet.

Satsningsområde

  • Gjera kyrkja i Fitjar sterkare forankra hos folk flest gjennom gudstenester m.m.
  • At kyrkja skal vera ein stad der alle kan føle seg heime og velkommen.
  • Leggja til rette for gode og engasjerande gudstenester for styrking av trua.

Andre kandidatar på same liste

1
SIGRID MARIE FANGEL f. 1963, Fysioterapeut Osterneset
2
HÅKON RYDLAND SÆBØ f. 1979, Veterinær Øvrebygda
3
ANNE MARIE RØED f. 1951, Pensjonist Rimbareid
5
HILDA GLOPPEN f. 1951, Pensjonist Fitjar sentrum
6
HERMAN INGE AADLAND f. 1950, Pensjonist Fitjarstølane
7
WENCHE ANDERSEN HELLAND f. 1958, Førsteamanuensis/ logoped Dåfjorden
8
JOSTEIN SKRAM f. 1958, Skytebas Fitjargarden
9
MAGNOR TVERDERØY f. 1964, Arbeidsleiar Dåfjorden
10
KARIN MARIA KORSVIK f. 1944, Pensjonist Øvrebygda
11
SVEIN LUNDE f. 1957, Politi Vestbøstad
12
ÅSE RYGG HESKESTAD NØTTVEIT f. 1962, Landbruksrådgjevar Fitjarstølane