11

KURT MAGNE FALLINGEN

Stilling: . Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VINGROM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste